Z nami najlepiejCertyfikowany Audytor  Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem  Informacji PN-EN ISO 19011:2012
     oraz 27001:2017-06 Polski Komitet Normalizacji 
 Ekspert ds. ryzyka w ochronie informacji – TÜV Polska

Ochrona danych osobowych 

Podpis elektroniczny 

Obsługa informatyczna

Sprzedaż sprzętu i oprogramowania

KURS ABI 7-8 kwietnia 2016 (12 godzin)

KURS ABI 7-8 kwietnia 2016 (12 godzin)

CEL KURSU  DLA ABI

Przygotowanie pracowników do pełnienia funkcji ABI w firmie, z uwzględnieniem placówek oświatowych.

ORGANIZATORZY

Organizatorem szkolenia jest firma szkoleniowo-informatyczna  BAJAN  realizująca szkolenia oraz audyty z zakresu ochrony danych osobowych  a także tworząca dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych dla podmiotów realizujących ustawę o ochronie danych osobowych. Partnerem w projekcie jest EVENT Szkolenia i Consulting realizująca szkolenia oraz wykonująca dokumentację i audyty w zakresie danych osobowych.

Szanowni Państwo, od chwili nowelizacji ustawy trwa dyskusja czy Administrator Danych osobowych powinien powołać Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Zgodnie z wymogami ustawy może to uczynić ale

Pozyskiwanie danych za pośrednictwem stron internetowych

Pozyskiwanie danych za pośrednictwem stron internetowych

Kolejnym ważnym elementem ochrony danych, o którym warto pamiętać jest pozyskiwanie danych za pośrednictwem stron internetowych. Zgodnie z przepisami prawa nawet zwykły formularz kontaktowy na stronie internetowej powinien być opatrzony klauzulą zgody, a sama strona lub podstrona powinny być szyfrowane. Dodatkowo jeżeli mamy na stronie internetowej chociaż formularz kontaktowy, powinniśmy opublikować „politykę prywatności”, w której powinien zostać spełniony obowiązek informacyjny. Jak widać przetwarzanie i ochrona danych osobowych w internecie jest obwarowane szeregiem obowiązków.

Szkolenia w PCPR w Świdnicy

Szkolenia w PCPR w Świdnicy

W tym tygodniu wspólnie z EVENT Jelenia Góra przeprowadziliśmy 2 szkolenia w  zakresie ochrony danych osobowych.