Wiemy jak Ci pomóc

Ochrona danych osobowych 

Podpis elektroniczny 

Obsługa informatyczna

Sprzedaż sprzętu i oprogramowania

Szkolenie adwokatów

Szkolenie adwokatów

Wczoraj wspólnie z EVENT Jelenia Góra przeprowadziliśmy szkolenie z zakresu Ochrony Danych Osobowych dla grupy adwokatów z Okręgowej Izby Adwokackiej w Wałbrzychu. W czasie szkolenia  omówiono praktyczne aspekty  ODO związane z funkcjonowaniem kancelarii i spółek adwokackich. Zapoznano adwokatów z:

  • obowiązującymi przepisami w zakresie danych osobowych,
  • dokumentacją odo, jaka powinna obowiązywać  w kancelariach adwokackich,
  • aspektami kontroli ochrony danych osobowych,
  • typowymi błędami popełnianych przez adwokatów w zakresie odo
  • zagrożeniami  dla systemów informatycznych  oraz sposobami ich zabezpieczenia

GIODO OStrzega – „BĄDŹMY LEGALNI” I „LEGALNI Z PRAWEM” ZASTRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW

GIODO OStrzega – „BĄDŹMY LEGALNI” I „LEGALNI Z PRAWEM” ZASTRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW

W związku z masowym rozsyłaniem przez takie podmioty, jak „Bądźmy Legalni”, czy  „Legalni z Prawem” maili o grożącej odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zbiorów danych do rejestracji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) przestrzega, żeby nie odpowiadać na tę korespondencję. Informuje również, że działalność tych podmiotów prowadzona jest bez wiedzy i akceptacji organu ds. ochrony danych osobowych.

Zawarte w niej informacje są bowiem nierzetelne, niezgodne z przepisami prawa, w tym z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak też mogą naruszać dobre imię

Nowe przepisy unijne – ochrona danych osobowych

Nowe przepisy unijne – ochrona danych osobowych

Po czterech latach oczekiwania, wreszcie została uchwalona unijna reforma ochrony danych osobowych. W czwartek 14 kwietnia 2016 r. Parlament Europejski zatwierdził ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. To duże zmiany dla administratorów danych osobowych i administratorów bezpieczeństwa informacji! Podmioty te mają teraz 2 lata na przygotowanie się do obowiązywania nowych przepisów!

Nowe przepisy regulują między innymi: • prawo do bycia zapomnianym, • warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych prywatnych, • nakładanie wysokich kar pieniężnych i ich zdecydowane egzekwowanie.

Zakończone szkolenie ABI

Zakończone szkolenie ABI

Dziś zakończyło się dwudniowe  szkolenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji zorganizowane przez BAJAN Wałbrzych i EVENT Jelenia Góra.  Kursanci zaznajomili się z podstawami prawnymi oraz praktycznymi rozwiązaniami w zakresie wykonywania czynności ABI w firmie. Każdy został wyposażony w odpowiedni zasób dokumentacji mający ułatwić pracę. Podano  dużo przykładów złego i dobrego posługiwania się danymi osobowymi.

 

Podpis elektroniczny ASSECO

Podpis elektroniczny ASSECO

W pierwszym kwartale 2016 roku sześć spółek należących do Grupy Asseco zostało połączone z Asseco Data Systems S.A. W ten sposób powstał silny podmiot, tworzący jedną z największych firm IT w Polsce. W 2016 roku nastąpiło połączenie: Unizeto Technologies S.A. z siedzibą w Szczecinie (podpis elektroniczny),  którym następcą prawnym stała się Spółka Asseco Data Systems S.A. Oznacza to iż wszystkie aktywne umowy oraz zobowiązania wymienionych spółek są w pełni respektowane przez Asseco Data Systems. Przeniesienie aktywów Spółek nastąpiło w trybie przepisu art. 494 Kodeksu spółek handlowych (tzw. sukcesja generalna), tym samym nie jest konieczne podpisywanie dodatkowych dokumentów jak