eKRS: przydatne instrukcje i informacje do wysyłki plików

eKRS: przydatne instrukcje i informacje do wysyłki plików

Składanie podpisu elektronicznego do eKRS – zgodność z Krajowymi Standardami Rachunkowości

Składanie podpisu elektronicznego – określ ustawienia programu proCertum SmartSign – przejdź

Krok 1: Wybierz „Ustawienia”

Krok 2: W zakładce „Podpis” ustaw następujące parametry:

  • Format podpisu: „XAdES”
  • Typ podpisu: „Podpis wewnętrzny”
  • Funkcja skrótu: „SHA-256”
  • Archiwizacja: „Twórz podkatalogi w formacie: RRRR.MM.DD”
  • Dodatkowe opcje podpisu: „Sprawdzaj ważność certyfikatu…”
  • Wariant podpisu: „Nie dołączaj dodatkowych informacji (BES)”

więcej na stronie Certum

RODO pozwala pozyskać dane pracowników na potrzeby referendum strajkowego

RODO pozwala pozyskać dane pracowników na potrzeby referendum strajkowego

Związek zawodowy ma prawo pozyskiwać od pracodawcy imiona i nazwiska pracowników oraz dane umożliwiające poinformowanie pracownika o referendum strajkowym – informuje Prezes UODO.

Przepisy dotyczące zarówno związków zawodowych, jak i regulacje z zakresu sporów zbiorowych nie określają wprost uprawnienia do pozyskiwania przez związki zawodowe danych pracowników na potrzeby referendum strajkowego.

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych w art. 20 ust. 1 określa, że strajk zakładowy ogłasza organizacja związkowa po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% pracowników zakładu pracy.

źródło UDODO

Kurs Kadry Płace w ŻAK

Kurs Kadry Płace w ŻAK

Wystartował drugi kurs tym razem organizatorem jest ŻAK w Wałbrzychu. A jestem jednym z prowadzących :)

Zmiany w oprogramowaniu Certum SHA-2

Zmiany w oprogramowaniu Certum SHA-2

Na stronach Certum oraz SimplySign zostały opublikowane nowe wersje połączonego oprogramowania proCertum SmartSign + SimplySign Desktop dla następujących systemów operacyjnych:

• Windows • macOS • Linux

Najważniejsze zmiany, to:

  1. Wersje aplikacji: 8.1.19
  2. Jakie zmiany zostały wprowadzone w proCertum SmartSign? Najważniejsze zmiany W nowej wersji aplikacji została wyłączona możliwość wyboru: a. Funkcji skrótu SHA-1 w trakcie składania podpisu elektronicznego. Uwaga: nowa wersja aplikacji umożliwia składanie podpisu elektronicznego tylko z użyciem algorytmu SHA-2 podpis_smartsign b. Adresu serwera kwalifikowanego znacznika czasu SHA-1. Uwaga: nowa wersja aplikacji umożliwia użycie kwalifikowanego znacznika czasu tylko z algorytmem SHA-2 znacznik_smartsign

Gdzie można pobrać nową wersje aplikacji Serwis