RODO pozwala pozyskać dane pracowników na potrzeby referendum strajkowego

RODO pozwala pozyskać dane pracowników na potrzeby referendum strajkowego

Związek zawodowy ma prawo pozyskiwać od pracodawcy imiona i nazwiska pracowników oraz dane umożliwiające poinformowanie pracownika o referendum strajkowym – informuje Prezes UODO.

Przepisy dotyczące zarówno związków zawodowych, jak i regulacje z zakresu sporów zbiorowych nie określają wprost uprawnienia do pozyskiwania przez związki zawodowe danych pracowników na potrzeby referendum strajkowego.

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych w art. 20 ust. 1 określa, że strajk zakładowy ogłasza organizacja związkowa po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% pracowników zakładu pracy.

źródło UDODO

Kurs Kadry Płace w ŻAK

Kurs Kadry Płace w ŻAK

Wystartował drugi kurs tym razem organizatorem jest ŻAK w Wałbrzychu. A jestem jednym z prowadzących :)

Zmiany w oprogramowaniu Certum SHA-2

Zmiany w oprogramowaniu Certum SHA-2

Na stronach Certum oraz SimplySign zostały opublikowane nowe wersje połączonego oprogramowania proCertum SmartSign + SimplySign Desktop dla następujących systemów operacyjnych:

• Windows • macOS • Linux

Najważniejsze zmiany, to:

  1. Wersje aplikacji: 8.1.19
  2. Jakie zmiany zostały wprowadzone w proCertum SmartSign? Najważniejsze zmiany W nowej wersji aplikacji została wyłączona możliwość wyboru: a. Funkcji skrótu SHA-1 w trakcie składania podpisu elektronicznego. Uwaga: nowa wersja aplikacji umożliwia składanie podpisu elektronicznego tylko z użyciem algorytmu SHA-2 podpis_smartsign b. Adresu serwera kwalifikowanego znacznika czasu SHA-1. Uwaga: nowa wersja aplikacji umożliwia użycie kwalifikowanego znacznika czasu tylko z algorytmem SHA-2 znacznik_smartsign

Gdzie można pobrać nową wersje aplikacji Serwis