eKRS: przydatne instrukcje i informacje do wysyłki plików

Składanie podpisu elektronicznego do eKRS – zgodność z Krajowymi Standardami Rachunkowości

Składanie podpisu elektronicznego – określ ustawienia programu proCertum SmartSign – przejdź

Krok 1: Wybierz „Ustawienia”

Krok 2: W zakładce „Podpis” ustaw następujące parametry:

  • Format podpisu: „XAdES”
  • Typ podpisu: „Podpis wewnętrzny”
  • Funkcja skrótu: „SHA-256”
  • Archiwizacja: „Twórz podkatalogi w formacie: RRRR.MM.DD”
  • Dodatkowe opcje podpisu: „Sprawdzaj ważność certyfikatu…”
  • Wariant podpisu: „Nie dołączaj dodatkowych informacji (BES)”

więcej na stronie Certum