Granty na wykonanie dokumentacji RODO

Są jeszcze pieniądze na wdrożenie RODO w rejonie Legnicy, Dzierżoniowa, Kłodzka. Dotyczy to audytu, dokumentacji, analizy ryzyka oraz szkoleń.

Jesteś zainteresowany? Spełniasz kryteria skontaktuj się bajan@bajan.com.pl

Grant mogą ubiegać się podmioty, które spełniają kryteria mikroprzedsiębiorstwa, małego lub średniego przedsiębiorstwa (MŚP), określone w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji WE Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.).

Wsparcie w ramach programu stanowi pomoc de minimis, a złożenie wniosku o przyznanie grantu stanowi jednocześnie wniosek o udzielenie pomocy de minimis.

Szczegółowy wykaz gmin tworzących OSI LGOI

W skład Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji wchodzą gminy:

– miejskie – Chojnów, Głogów, Jawor, Lubin, Legnica;

– wiejskie – Chojnów, Gaworzyce, Głogów, Grębocice, Jerzmanowa, Kotla, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Lubin, Marciszów, Męcinka, Miłkowice, Mściwojów, Paszowice, Pęcław, Radwanice Rudna, Ruja, Wądroże Wielkie, Złotoryja, Żukowice,

– oraz miejsko – wiejskie – Bolków, Chocianów, Polkowice, Prochowice, Przemków, Ścinawa.

Szczegółowy wykaz gmin tworzących OSI ZKDZ

W skład Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej wchodzą gminy:

– miejskie – Bielawa, Duszniki – Zdrój, Dzierżoniów, Kłodzko, Kudowa – Zdrój, Pieszyce, Piława Górna, Polanica-Zdrój;

– wiejskie – Ciepłowody, Dzierżoniów, Lewin Kłodzki, Łagiewniki, Kamieniec Ząbkowicki, Kłodzko, Stoszowice

– oraz miejsko-wiejskie – Bardo, Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Niemcza, Radków, Stronie Śląskie, Szczytna, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok.

Szczegółowy wykaz gmin tworzących ZIT AJ

MŚP muszą mieć siedzibę na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej określonej w Strategii ZIT AJ, obejmującej następujące obszary: Miasto Jelenia Góra, Gmina Janowice Wielkie, Gmina Jeżów Sudecki, Miasto Karpacz, Miasto Kowary, Gmina Mysłakowice, Miasto Piechowice, Gmina Podgórzyn, Gmina Stara Kamienica, Miasto Szklarska Poręba, Gmina i Miasto Gryfów Śląski, Gmina i Miasto Lubomierz, Miasto i Gmina Mirsk, Miasto i Gmina Wleń, Gmina Pielgrzymka, Miasto i Gmina Świerzawa, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja.