Odnowione uprawnień Microsoft AEP

Po raz kolejny uzyskałem uprawnienia AEP. Program Microsoft® Autoryzowany Partner Edukacji upoważnia do zakupu i odsprzedaży oprogramowania  jednostkom edukacyjnym na korzystnych warunkach. 

AEP

Przyjęta przez Microsoft definicja Uprawnionego Użytkownika Edukacyjnego (EMEA)  Wymienieni użytkownicy są uprawnieni do skorzystania z produktów Microsoft w wersji Academic we wskazanych programach; są też zdefiniowani jako uprawnieni użytkownicy edukacyjni. Microsoft zastrzega sobie prawo do sprawdzenia statusu uprawnionego użytkownika edukacyjnego w przypadku każdego klienta lub proponowanego klienta.

UPRAWNIENI UŻYTKOWNICY EDUKACYJNI: DOSTĘPNE PROGRAMY:

A) Instytucje Edukacyjne
1. Instytucja akademicka lub zawodowa zatwierdzona przez stosowny rządowy organ regulacyjny w kraju, w którym Instytucja Edukacyjna ma siedziby główne

• Academic Open
• Academic Select Plus
• Enrollment for Education Solutions (wersja dla podmiotów od przedszkola po szkołę średnią lub dla przedszkola oraz dla szkół wyższych)
• Umowa Get Genuine Windows – Academic
• Umowa Microsoft Cloud (CSP)
• Umowa Microsoft Customer
• Umowa Microsoft Online Subscription
• Umowa Microsoft Products and Services Agreement
• Open Value Subscription – Education Solutions (wersja dla podmiotów od przedszkola po szkołę średnią lub dla przedszkola oraz dla szkół wyższych)
• Umowa School  (tylko sektor edukacji na poziomie szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej)
• Umowa Services Provider Licensing Agreement

2. Instytucja/organizacja non-profit zajmująca się nauczaniem w pełnym wymiarze godzin, w tym kształceniem ustawicznym, o charakterze pozaakademickim lub bez certyfikatu rządowego.

• Academic Open
• Academic Select Plus
• Umowa Get Genuine Windows – Academic
• Umowa Microsoft Customer
• Umowa Microsoft Products and Services Agreement

B) Biura administracyjne instytucji edukacyjnej
Lokalne, regionalne lub krajowe biura administracyjne jednej lub wielu instytucji edukacyjnych opisanych w punkcie A(i) powyżej.

• Academic Open
• Academic Select Plus
• Enrollment for Education Solutions (wersja dla podmiotów od przedszkola po szkołę średnią lub dla przedszkola oraz dla szkół wyższych)
• Umowa Get Genuine Windows – Academic
• Umowa Microsoft Cloud (CSP)
• Umowa Microsoft Customer
• Umowa Microsoft Online Subscription
• Umowa Microsoft Products and Services Agreement
• Open Value Subscription – Education Solutions (wersja dla podmiotów od przedszkola po szkołę średnią lub dla przedszkola oraz dla szkół wyższych)
• Umowa School (edukacja na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej)
• Umowa Service Provider Licensing Agreement

C) Biblioteki publiczne
Biblioteka publiczna, która świadczy podstawowe ogólne usługi biblioteczne wszystkim mieszkańcom określonej społeczności, dzielnicy lub regionu.

• Academic Open
• Academic Select Plus
• Umowa Get Genuine Windows – Academic
• Umowa Microsoft Customer
• Umowa Microsoft Online Subscription
• Umowa Microsoft Products and Services Agreement
• Umowa School
• Umowa Services Provider Licensing Agreement

D) Muzea publiczne
Stałe muzeum publiczne założone w celach edukacyjnych lub estetycznych, zatrudniające profesjonalny personel i regularnie wystawiające publicznie obiekty materialne.

• Academic Open
• Academic Select Plus
• Umowa Get Genuine Windows – Academic
• Umowa Microsoft Customer
• Umowa Microsoft Online Subscription
• Umowa Microsoft Products and Services Agreement
• Umowa School
• Umowa Services Provider Licensing Agreement