Oferta na oprogramowanie RODO

Firma Bajana podpisała umowę partnerską z BTC i oferuje  nowe oprogramowanie do RODO.

Cechy eAuditor RODO

 • samodzielna aplikacja typu WEB instalowana w infrastrukturze klienta (on-premise)
 • wsparcie wszystkich procesów wymaganych przez RODO
 • rejestr czynności przetwarzania
 • rejestr kategorii przetwarzania
 • rejestr umów powierzenia
 • rejestr incydentów naruszenia ochrony danych osobowych
 • rejestr żądań podmiotów danych
 • upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 • słowniki (pełna definiowalność)
 • generowanie niezbędnych dokumentów i zestawień
 • wsparcie dla bezpłatnej bazy danych PostgreSQL oraz Microsoft Express Edition
 • wsparcie dla komercyjnej wersji MS SQL Server
 • interfejs przeglądarkowy
 • prostota i intuicyjność interfejsu
 • skalowalność (w każdej chwili można dowolnie rozszerzyć ilość administratorów)
 • definiowanie praw dostępu do poszczególnych opcji oraz danych (istotne w grupach kapitałowych)
 • integracja z Microsoft AD (GPO)
 • integracja z Microsoft RBAC
 • integracja z eAuditor v6
 • integracja z Hyprovision DLP
 • integracja z eHelpdesk
 • integracja z dowolnym źródłem danych (importer danych)
 • wsparcie na POP3/IMAP, SMTP

Dlaczego zalecamy wdrożenie eAuditor RODO?

Administrator Danych Osobowych (ADO) jest odpowiedzialny za zapewnienie, że:

 • dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
 • dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i w tylko w ramach tych celów są przetwarzane,
 • dane osobowe są adekwatne, stosowne i ograniczone tak, aby stanowiły tyko zasób niezbędny do realizacji celów przetwarzania,
 • dane osobowe są prawidłowe i uaktualniane (jeśli to konieczne),
 • nieprawidłowe dane osobowe są niezwłocznie usuwane lub korygowane,
 • dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, dla których dane te są przetwarzane,
 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tych danych,
 • dane osobowe są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

 

eAuditor RODO Rejestr czynności przetwarzania Rejestracja pozycji