Trener VCC

Egzamin zaliczony. W sobotę 25-05.2019 otrzymałem certyfikat.

Trenerzy VCC wywodzą się głównie z grona specjalistów danych dziedzin i obszarów kompetencji. W większości powiązani są ze szkołami zawodowymi, uczelniami wyższymi, ośrodkami dokształcania i doskonalenia kadr. Są to osoby, które posiadają pełen zakres wiedzy merytorycznej oraz umiejętności praktyczne, związane z danym zawodem/kompetencją. Dodatkowo, posiadają umiejętności dydaktyczne, umożliwiające nauczanie innych osób.

Każda osoba, starająca się o uzyskanie statusu Trenera VCC przechodzi etap weryfikacji osiągnięć i doświadczenia zawodowego oraz weryfikację wiedzy i umiejętności w wybranym obszarze zawodowym. Weryfikacja ta odbywa się poprzez egzamin teoretyczny i praktyczny, przeprowadzony zgodnie z metodologią VCC. 

Jesteś zainteresowany ciekawymi szkoleniami korzystaj z http://www.petraconsulting.pl/