Uczniowie składający wnioski do szkół nie muszą drukować i podpisywać obowiązku informacyjnego zgodnie z RODO

Uczniowie składający wnioski do szkół są zmuszani do drukowania setek tysięcy kartek papieru w imię obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO. Zupełnie niepotrzebnie.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej w wielu miejscach Polski należy wypełnić za pośrednictwem przeznaczonych do tego portali. Potem jednak najczęściej trzeba wygenerowany w ten sposób dokument wydrukować i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru. W tym roku do wniosku automatycznie dołączane były informacje dotyczące RODO. Wskazano w nich m.in., kto jest administratorem danych (czyli szkoły, do jakich aplikuje dziecko), kontakt do inspektorów ochrony danych, podstawy ich przetwarzania, informacje o prawie dostępu czy sprostowania. Mówiąc krótko, wszystko, co nakazuje unijne rozporządzenie 2016/679. W Warszawie informacje te zajęły trzy strony z liczącego siedem stron wniosku. Zarówno kandydat, jak i jego rodzice musieli dodatkowo potwierdzić swymi podpisami, że zapoznali się z tymi informacjami.

Swobodny wybór

Nie ma wątpliwości, że obowiązek informacyjny wynikający z RODO musiał być spełniony. Pytanie jednak, czy rzeczywiście jest sens, aby zmuszać uczniów do druku wszystkich podanych informacji. Do warszawskich szkół złożyło podania ponad 46 tys. uczniów. Oznacza to, że podczas naboru wydrukowano prawie 140 tys. kartek. Kartek, których przecież i tak nie zatrzymują sami kandydaci, tylko są składane i archiwizowane w szkołach.

– Ich drukowanie i podpisywanie przez uczniów nie ma żadnego sensu. Obowiązek informacyjny wykonuje się przez przekazanie pewnych informacji, wymaganych przez RODO. Nie przez stworzenie możliwości zapoznania się z nimi, ale przez przekazanie, np. wyświetlenie na stronie internetowej – zauważa dr Paweł Litwiński, adwokat z kancelarii Barta Litwiński.

Również Urząd Ochrony Danych Osobowych nie widzi sensu wymagania druku informacji związanych z RODO.

– W przedstawionym przypadku administrator bardzo skrupulatnie podszedł do spełnienia wynikającego z RODO obowiązku informacyjnego. Jednocześnie to przykład dowodzący, że wciąż wiele podmiotów mało odważnie korzysta ze swobody, jaką daje im ten akt prawny, i jeszcze nie w pełni wdraża zasadę przejrzystości informowania i komunikowania – zauważa Agnieszka Świątek-Druś, rzecznik prasowy UODO.

Źródło https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1414776,rodo-szkoly-uczniowie-obowiazek-informacyjny.html