Zajęcia dla studentów PWSZ w Legnicy

W dniach 23-2402-2019 prowadziłem zajęcia dla studentów studiów podyplomowych PWSZ w Legnicy na kierunku Inspektor Ochrony Danych. Tematem zajęć było Wykonywanie zadań IOD. Zajęcia były bardzo przydatne. Dużo praktycznych ćwiczeń i zadań na pewno przyda się na stanowisku pracy.