Wiemy jak Ci pomóc


Auditor wiodący  Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem  Informacji z 27001:2017-06 – TÜV Polska
Certyfikowany Audytor  Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem  Informacji PN-EN ISO 19011:2012
 oraz 27001:2017-06 Polski Komitet Normalizacji 
 Ekspert ds. ryzyka w ochronie informacji – TÜV Polska

Ochrona danych osobowych 

Podpis elektroniczny 

Obsługa informatyczna

Sprzedaż sprzętu i oprogramowania

Zaliczony Kurs Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Tym razem uczestniczyłem w szkoleniu Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem informacji PN-EN ISO 19011:2012 oraz 27001:2017-06. Szkolenie odbyło się  w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacji w Warszawie