Zaliczony Kurs Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Tym razem uczestniczyłem w szkoleniu Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem informacji PN-EN ISO 19011:2012 oraz 27001:2017-06. Szkolenie odbyło się  w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacji w Warszawie