Zmiany w oprogramowaniu Certum SHA-2Na stronach Certum oraz SimplySign zostały opublikowane nowe wersje połączonego oprogramowania proCertum SmartSign + SimplySign Desktop dla następujących systemów operacyjnych:

• Windows
• macOS
• Linux

Najważniejsze zmiany, to:

 1. Wersje aplikacji: 8.1.19
 2. Jakie zmiany zostały wprowadzone w proCertum SmartSign?
  Najważniejsze zmiany
  W nowej wersji aplikacji została wyłączona możliwość wyboru:
  a. Funkcji skrótu SHA-1 w trakcie składania podpisu elektronicznego. Uwaga: nowa wersja aplikacji umożliwia składanie podpisu elektronicznego tylko z użyciem algorytmu SHA-2
  podpis_smartsign
  b. Adresu serwera kwalifikowanego znacznika czasu SHA-1. Uwaga: nowa wersja aplikacji umożliwia użycie kwalifikowanego znacznika czasu tylko z algorytmem SHA-2
  znacznik_smartsign


Gdzie można pobrać nową wersje aplikacji Serwis Certum
• PL: pobierz
Serwis SimplySign
• PL: pobierz

Serwis Certum
• PL: pobierz
Serwis SimplySign
• PL: pobierz