Zmieniła się ustawa o dostęności cyfrowej

Zmieniła się ustawa o dostępności cyfrowej

Zmieniła się ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Aktualnie obowiązuje Dz.U.2023.82 t.j. z dnia 2023.01.11

Dostępność cyfrowa oraz architektoniczna

Dostępność cyfrowa obejmuje dostępność Continue reading

Continue reading...