Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 27001
Audytor  Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem  Informacji PN-EN ISO 19011 oraz 27001
Ekspert ds. ryzyka w ochronie informacji
TrenerVCC, Trener EPP
Compliance Officer

Ochrona danych osobowych

audyty, dokumentacja, szkolenia

Podpis elektroniczny

podpis mobilny, simplusign

Antywirusy GDATA

domowe, firmowe

Inne usługi

Sprzedaż sprzętu i oprogramowania

Laptop dl nauczyciela

t

Dostęność cyfrowa i architektoniczna

      

Szkolenie rad pedagogicznych

Dyplomy i certyfikaty

Inne usługi

Adres

janusz Malinowski BAJAN
W58-308 Wałbrzych, 
ul. Głuszycka 56

E-mail

bajan@bajan.com.pl
e-doręczenia 
AE:PL-13839-73816-HBRVC-27
Telefon

+48 601822371