Ochrona danych oferta

SZANOWNI  PAŃSTWO

Od wielu lat zajmuję się szeroko pojętą problematyką ochrony danych osobowych.  Zrealizowałem wiele projektów, audytów i szkoleń pracowników oraz kadr zarządczych. Wykonałem odpowiednie dokumentacje wynikające z przepisów prawa.

Realizuję również usługi w zakresie IOD.  Analizy ryzyka pozwoliły wielu firmom uniknąć problemów związanych  z przetwarzaniem danych osobowych. Teraz w poczuciu bezpieczeństwa danych osobowych realizują swoje zamierzone cele.

Moimi klientami były: izby adwokackie, kancelarie prawne, szkoły, domy dziecka, domy seniora, firmy logistyczne i produkcyjne, ośrodki wypoczynkowe, ośrodki  pomocy społecznej i pomocy rodzinie, urzędy pracy,  przychodnie medyczne, urzędy miast i gmin.

Jestem członkiem Stowarzyszenia Inspektorów danych Osobowych SABI oraz Stowarzyszenia do spraw bezpieczeństwa systemów informacyjnych ISSA POLSKA.

Jestem

Audytorem Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 27001
Audytorem  Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem  Informacji PN-EN ISO 19011 oraz 27001
Ekspertem ds. ryzyka w ochronie informacji
Trenerem VCC, Trenerem EPP
i Compliance Officer

  • Wykonanie audytu
  • szkolenie dla pracowników z zakresu ochrony danych osobowych
  • szkolenie dla kadry kierowniczej z zarządzania ochroną  danych osobowych w firmie
  • wykonanie audytu - analizy ryzyka w Państwa firmie
  • Usługę Inspektora  Ochrony Danych

 

 

Certyfikat  SABI
Certyfikat VCC
Certyfikat ISSA