Zmieniła się ustawa o dostęności cyfrowej

Zmieniła się ustawa o dostęności cyfrowej

Zmieniła się ustawa o dostępności cyfrowej

Zmieniła się ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Aktualnie obowiązuje Dz.U.2023.82 t.j. z dnia 2023.01.11

Dostępność cyfrowa oraz architektoniczna

Dostępność cyfrowa obejmuje dostępność serwisów internetowych i aplikacji mobilnych, w tym umieszczanych w nich treści, dokumentów, multimediów, grafik. Przez dostępne wydarzenia online rozumiemy: spotkania, webinaria, konferencje realizowane za pomocą internetowych komunikatorów i platform do pracy na odległość oraz transmisje internetowe z wydarzeń, które odbywają się stacjonarnie lub online. Odbiorcami produktów i usług dostępnościowych są osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym m. in.

13 Responses to Zmieniła się ustawa o dostęności cyfrowej

Dodaj komentarz